На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину, Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2016. годину и Предлог одлуке о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада у 2017. години.

 У вези са Предлогом одлуке о буџету разматрано је и 11 амандмана које је поднела одборничка група „Демократска странка-др Вељко Крстоношић“, али је Савет већином гласова донео закључке да предложи Скупштини да не прихвати поднете амандмане, као и закључак да се Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину прихвата у целости, па ће се као такав разматрати на следећој седници Скупштине Града. Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину планира се у износу од 23.032,3 милиона динара.

Чланови Савета су већином гласова прихватили и  Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2016. годину и Предлог одлуке о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада у 2017. години.