Članovi Komisije za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu utvrdili su na današnjoj sednici listu predloga kandidata za Februarsku nagradu za 2016. godinu. Na današnjoj sednici Komisije prihvaćeno je deset inicijativa za visoko gradsko priznanje, a među kandidatima su profesor emeritus u penziji Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu dr Branka Lazić (podnosilac inicijative Centar za promociju i edukaciju Organska bašta Beograd), potom slikar i grafičar iz Novog Sada Petar Ćurčić (podnosilac inicijative grupa građana), direktor folkornog udruženja “Veliko kolo” iz Veternika Milan Veselinović (podnosilac inicijative Dušica Družetić), književnik i vajar Radovan Ždrale (podnosilac inicijative direktorica OŠ “Nikola Tesla” iz Banatskog Karađorđeva Angelina Majković), inovator Mile Plavšić (podnosilac inicijative mr Boško Brzić i predsednik MZ “Kać” Uroš Lončar), redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu dr Dragan Munitlak (podnosilac inicijative Crveni krst Novog Sada – Gradska organizacija i Društvo novinara Vojvodine), atletičarka Ivana Španović (podnosilac inicijative AK “Vojvodina”), prof. dr Dejan Mikavica (podnosilac inicijative Društvo novinara Vojvodine), diplomirani inženjer tehnologije Vesna Odanović (podnosilac inicijative Novosadski ekološki centar) i magistar književnih nauka Boško Brzić (podnosilac inicijative Vladimir Cvejin Spremo).

Na sledećoj sedici članovi Komisije će predložiti kandidata za Februarsku nagradu, a konačnu reč daće odbornici Skupštine Grada Novog Sada.

Februarska nagrada dodeljuje se kao društveno priznanje za najznačajnija dela i dostignuća građana Novog Sada koja su u duhu negovanja slobodarske tradicije Grada i jedinstva svih njegovih građana. Ovo priznanje Skupština grada dodeljuje građaninu za objedinjene napore koji su u duhu slobodarskih tradicija Grada, negovanja međuljudske tolerancije i jedinstva svih njegovih građana za aktivnosti i dela koja afirmišu ime i tradiciju, slavu i renome Grada Novog Sada, doprinos u kulturi, umetnosti, književnim delima, izučavanju istorijske građe i naučno istraživačke delatnosti u celini i istaknutom angažmanu u humanitarnim, socijalnim i zdravstvenim oblastima, a povodom Dana Grada – 1. februara, dana kada je 1748. godine Novi Sad proglašen slobodnim kraljevskim gradom.