Na današnjoj  sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama Skupštine Grada Novog Sada, razmatran je izveštaj predsednice Saveta u vezi sa radnjama preduzetim u cilju rešavanja aktuelnih problema osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Novog Sada.

Otvaranje konkursa za udruženja koji raspisuje Grad Novi Sad se očekuje do kraja nedelje, a počelo je i izdavanje kartica za parking mesta osoba sa posebnim potrebama. Za rešavanje prostorija Humanitarnog udruženja Vilson, predloženo je da ovo udruženje konkuriše za republička sredstva, kojim bi adaptirali postojeće prostorije, ili da se obrate mesnoj zajednici Detelinara za ustupanje dodatnog prostora na korišćenje. U programima koje finansira Grad Novi Sad, nema predstavnika udruženja zbog sukoba ineresa, ali će, kako kaže predsednica Saveta, svakako biti predstavnik Centra za socijalni rad. Za personalnu asistenciju, I i II stepena invalidnosti,  postoji za sada samo jedno licencirano lice, a Tim za pristupačnost Grada Novog Sada treba uskoro da se sastane i počne sa radom. Problem sa visokim ivičnjacima invalidna lica imaju  uglavnom na starijim bulevarima  i raskrsnicama, pa ih je neophodno rekonstruisati i prilagoditi za nesmetano kretanje, dok su u novijoj gradnji bankine i ivičnjaci već prilagođeni.

Članovi udruženja su izneli primedbe da parkig mesta i prolazne rampe nisu prilagođeni invalidnim osobama, kao i da invalidske nalepnice za parkig ne glase na registraciju vozila, nego na invalidsko lice. Društvo paraplegičara je predložilo svog člana u Koordinacioni odbor za pristupačnost Grada Novog Sada i istakli da bi isto lice trebalo biti i na Tehničkom prijemu  objekata.