На данашњој  седници Савета за особе са посебним потребама Скупштине Града Новог Сада, разматран je извештај председнице Савета у вези са радњама предузетим у циљу решавања актуелних проблема особа са инвалидитетом на територији Града Новог Сада.

Отварање конкурса за удружења који расписује Град Нови Сад се очекује до краја недеље, а почело је и издавање картица за паркинг места особа са посебним потребама. За решавање просторија Хуманитарног удружења Вилсон, предложено је да ово удружење конкурише за републичка средства, којим би адаптирали постојеће просторије, или да се обрате месној заједници Детелинара за уступање додатног простора на коришћење. У програмима које финансира Град Нови Сад, нема представника удружења због сукоба инереса, али ће, како каже председница Савета, свакако бити представник Центра за социјални рад. За персоналну асистенцију, I и II степена инвалидности,  постоји за сада само једно лиценцирано лице, а Тим за приступачност Града Новог Сада треба ускоро да се састане и почне са радом. Проблем са високим ивичњацима инвалидна лица имају  углавном на старијим булеварима  и раскрсницама, па их је неопходно реконструисати и прилагодити за несметано кретање, док су у новијој градњи банкине и ивичњаци већ прилагођени.

Чланови удружења су изнели примедбе да паркиг места и пролазне рампе нису прилагођени инвалидним особама, као и да инвалидске налепнице за паркиг не гласе на регистрацију возила, него на инвалидско лице. Друштво параплегичара је предложило свог члана у Координациони одбор за приступачност Града Новог Сада и истакли да би исто лице требало бити и на Техничком пријему  објеката.