Na današnjoj sednici Komisije za predstavke i predloge razmatrana je predstavka Marka Vještice u vezi sa izgradnjom priključnih saobraćajnica na državni put i odgovori koji su pristigli na prethodno postavljena pitanja građana, a koja su bila ranije razmatrana na sednici Komisije. Predstavka Marka Vještice biće prosleđena Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije radi dobijanja potrebnih odgovora.

U vezi sa građanskom inicijativom mesta Veternik za izmenu zonsko-tarifnog sistema u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Novog Sada iz Gradske uprave za saobraćaj i puteve odgovorili su da izmena zonsko-tarifnog sistema u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Novog Sada zahteva izradu određenih istraživanja i analiza za šta je ova gradska uprava planirala potrebna sredstva u budžetu za 2017. godinu. Nakon ovih istraživanja, pristupiće se izradi novog zonsko-tarifnog sistema.

Na jednoj od prethodnih sednica Komisija je razmatrala  predstavku Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu iz Novog Sada da se grobna mesta pesnika i književnika Miroslava Antića, Mikole M. Kočiša, Ferenca Fehera i Radeta Obrenovića, koji su sahranjeni u Aleji pesnika na Gradskom groblju, oslobode naknade plaćanja održavanja grobnih mesta, a iz nadležne Gradske uprave za komunalne poslove odgovorili su da Odlukom o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge nije predviđena mogućnost oslobađanja od plaćanja naknade za navedena grobna mesta. Nakon kraće rasprave, uzimajući u obzir činjenicu da će Novi Sad biti prestonica kulture 2021. godine, članice i članovi Komisije jednoglasno su doneli zaključak da se ponovo obrate ovoj gradskoj upravi sa inicijativom da se ova odluka izmeni i dopuni na način da se grobna mesta istaknutih književnika Novog Sada izuzmu od plaćanja ove nadoknade.