На данашњој седници Комисије за представке и предлоге разматрана је представка Марка Вјештице у вези са изградњом прикључних саобраћајница на државни пут и одговори који су пристигли на претходно постављена питања грађана, а која су била раније разматрана на седници Комисије. Представка Марка Вјештице биће прослеђена Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције ради добијања потребних одговора.

У вези са грађанском иницијативом места Ветерник за измену зонско-тарифног система у градском и приградском саобраћају на територији Новог Сада из Градске управе за саобраћај и путеве одговорили су да измена зонско-тарифног система у градском и приградском саобраћају на територији Новог Сада захтева израду одређених истраживања и анализа за шта је ова градска управа планирала потребна средства у буџету за 2017. годину. Након ових истраживања, приступиће се изради новог зонско-тарифног система.

На једној од претходних седница Комисија је разматрала  представку Друштва за русински језик, књижевност и културу из Новог Сада да се гробна места песника и књижевника Мирослава Антића, Миколе М. Кочиша, Ференца Фехера и Радета Обреновића, који су сахрањени у Алеји песника на Градском гробљу, ослободе накнаде плаћања одржавања гробних места, а из надлежне Градске управе за комуналне послове одговорили су да Одлуком о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге није предвиђена могућност ослобађања од плаћања накнаде за наведена гробна места. Након краће расправе, узимајући у обзир чињеницу да ће Нови Сад бити престоница културе 2021. године, чланице и чланови Комисије једногласно су донели закључак да се поново обрате овој градској управи са иницијативом да се ова одлука измени и допуни на начин да се гробна места истакнутих књижевника Новог Сада изузму од плаћања ове надокнаде.