Савет за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници разматрао је и једногласно усвојио Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада, Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације паркинг гаража на подручју Града Новог Сада, Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације центра између улица Браће Поповић, Бранка Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду, Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет уз Хотел „Нови Сад“), Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду, Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације спортског центра у Петроварадину и Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулацијеопштеградског центра – централне функције јужно од Улице Раде Кондића у Футогу.

Сви ови предлози биће упућени на даље разматрање и усвајање на наредној седници Скупштине Града.