Чланови Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада препоручиће Градској управи за образовање дa кoнтaктирa свe шкoлe и прибaви инфoрмaциjу o тoмe кoje шкoлe имajу пoтрeбу зa угрaдњoм или пoпрaвкoм видeo-нaдзoрa и дa нa oснoву тoгa обезбеди средства за нaбaвку пoтрeбних урeђaja. На данашњој седници, Координационо тело донело је такође закључак да Грaдска упрaва зa oбрaзoвaњe од шкoла прибaви инфoрмaциjу o тoмe у кojим шкoлaмa физичкo-тeхничкo oбeзбeђeњe ниje aдeквaтнo, тe дa сe рaзмoтри рeшaвaњe и тoг прoблeмa, а од Градске управе се очекује и да прибави информацију од школа о потреби увoђeња систeмa ИД кaртицa.

Расправљајући о Извештају тима Координационог тела о извршеним едукацијама у школама на територији Града Новог Сада за прво полугодиште школске 2016/17. године, прецизирано је да је у наведеном период тим посетио три школе, а да су ђацима у још три школе одржане трибине на тему вршњачког и дигиталног насиља. Координационо тело подржало је наставак едукација и посете тима школама и у другом полугодишту.

Заменик председника Координационог тела и официр за организацију, превенцију и рад полиције у локалној заједници Полицијске управе Нови Сад Дејан Дробњак најавио је данас да ће се, као пилот пројекта, у Основној школи “Жарко Зрењанин” током ове године увести физичке баријере за улазак у двориште ове школе.

– У зависности од тога како се буде показао овај пилот пројекат, наставићемо са увођењем физичких баријера и у другим школама – објаснио је Дробњак, додајући да су ова, као и друге мере попут видео-надзора и увођење ИД картица, мере које треба да допринесу побољшању степена безбедности.

Он је истакао да систем ИД картице функционише у 23 школе, од којих је седам средњих.