Na današnjoj sednici Saveta za kulturu razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Predlog odluke o osnivanju Kulturnog centra „Rumenka“ u Rumenci, Izveštaj o radu Organizacionog odbora za realizaciju inicijative da se Grad Novi Sad kandiduje za Evropsku prestonicu kulture za 2021. godinu i aktivnostima realizovanim u procesu kandidature za period 2011-2016. godine i Razmatranje inicijative Ambasade Ukrajine u Republici Srbiji za postavljanje biste Tarasa Ševčenka u Novom Sadu.

Predlogom odluke o osnivanju Kulturnog centra „Rumenka“ u Rumenci predviđeno je osnivanje Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Rumenka“ kao ustanove kulture sa ciljem da se organizuje i unapredi kulturni život mesta kroz promovisanje kulturnih i umetničkih programa i kulturnog nasleđa. Program rada bio bi usmeren na realizaciju raznovrsnih kulturnih aktivnosti namenjenih pripadnicima svih nacionalnih zajednica koje žive u Rumenci kao i svim uzrasnim kategorijama. „Dugoročni cilj osnivanja Centra je da kroz kvalitetan i raznovrstan program Rumenka obezbedi zasluženo mesto na kulturnoj mapi Vojvodine i Srbije“-navodi se u obrazloženju Predloga odluke.

Izveštaj o radu Organizacionog odbora za realizaciju inicijative da se Grad Novi Sad kandiduje za Evropsku prestonicu kulture za 2021. godinu i aktivnostima realizovanim u procesu kandidature za period 2011-2016. godine podeljen je u nekoliko segmenata. U prvom delu su hronološki, po godinama, navedene aktivnosti do momenta podnošenja kandidature, zatim su detaljno opisane aktivnosti tokom 2016. godine, kada je rad Odbora bio najintenzivniji i kada je u Briselu, 13. oktobra 2016. godine, održana prezentacija projekta „Novi Sad 2021“, što je rezultiralo proglašenjem Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture za 2021. godinu. U Izveštaju je navedena i organizaciona struktura, sastav stručnih tela, timova i komisija kao i imena saradnika koji su uzeli učešće u ovom procesu. Sastavni deo Izveštaja je i finansijski izveštaj za period 2011-2016 godine za sredstva koja su u navedenom periodu dodeljena Organizacionom odboru iz budžeta Grada Novog Sada.

Ambasada Ukrajine u Republici Srbiji uputila je dopis Gradonačelniku Milošu Vučeviću sa inicijativom za postavljanje biste Tarasa Ševčenka u Novom Sadu. Grad Lavov želi da, u okviru pobratimskih veza i razvoja kulturne saradnje između dva grada, pokloni bistu čuvenog ukrajinskog pesnika, Tarasa Ševčenka Novom Sadu, a Novi Sad bi trebao da donese odluku o mestu za postavljanje ove biste.