Članovi Saveta komunalne delatnosti prihvatili su danas većinom glasova Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Čistoća“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća i uputili ga Skupštini grada na razmatranje. Izmena i dopuna odluke se odnosi na predviđanje realizacije projekata unapređenja sistema upravljanja otpadom.

Na današnjoj sednici usvojen je Predlog zaključka o izmeni Zaključka broj: 020-516/2015-I koji je Skupština Grada Novog Sada donela na LI sednici od 11. februara 2016. godine, povodom razmatranja Informacije povodom zahteva Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, kojim se planira izmeštanje rasadnika Javnog komunalnog preduzeća ” Gradsko zelenilo” na novu lokaciju i privođenje nameni građevinskog zemljišta na kome se dosad nalazio rasadnik.

Savet nema primedbi na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu putnika i Predlog aneksa 2 Trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava zajma namenjenih Programu „Rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji – Faza IV“ i predložio je  Skupštini grada da donese odluku u predloženom tekstu.

Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću „Novi Sad“ Novi Sad, kao jednog od preduslova za dobijanje  licence i bolje kategorizacije Javnog gradskog preduzeća ”Novi Sad”, Savet je većinom glasova prihvatio i zajedno sa ostalim prodlozima uputio Skupštine grada na razmatranje.

Sednica Skupštine Grada Novog Sada zakazana je za petak,  24. februar.