Чланови Савета комуналне делатности прихватили су данас већином гласова Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа и упутили га Скупштини града на разматрање. Измена и допуна одлуке се односи на предвиђање реализације пројеката унапређења система управљања отпадом.

На данашњој седници усвојен је Предлог закључка о измени Закључка број: 020-516/2015-I који је Скупштина Града Новог Сада донела на LI седници од 11. фебруара 2016. године, поводом разматрања Информације поводом захтева Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, којим се планира измештање расадника Јавног комуналног предузећа ” Градско зеленило” на нову локацију и привођење намени грађевинског земљишта на коме се досад налазио расадник.

Савет нема примедби на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о такси превозу путника и Предлог анекса 2 Tрилатералног уговора о коришћењу средстава зајма намењених Програму „Рехабилитације система даљинског грејања у Србији – Фаза IV“ и предлoжио је  Скупштини града да донесе одлуку у предложеном тексту.

Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад, као једног од предуслова за добијање  лиценце и боље категоризације Јавног градског предузећа ”Нови Сад”, Савет је већином гласова прихватио и заједно са осталим продлозима упутио Скупштине града на разматрање.

Седница Скупштине Града Новог Сада заказана је за петак,  24. фебруар.