Šesti međunarodni dani energetike i investicija otvoreni su danas u Kongresnom centru “Master” Novosadskog sajma, a tokom naredna dva dana teme manifestacije biće energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, građevinarstvo i zaštita životne sredine.02-03-17-2

Grad Novi Sad je ovogodišnji partner Međunarodnih dana energetike i investicija, a tokom dva dana predstaviće se gradski potencijali u oblastima investicija i energetike, s posebnim osvrtom na projekte iz Strategije održivog razvoja Grada Novog Sada do 2020. godine. Svečanom otvaranju prisustvovao je predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, koji je poručio da su ovakve manifestacije mesto gde se onima koji žele da se upoznaju sa najnovijim energetskim dostignućima pruža prilika da i sami učestvuju u tome kroz javne rasprave.

– Kada se govori o energetici i investicijama, moramo da imamo na umu da je neophodno obezbediti investiranje za sve ono što podrazumeva zahteve koji se postavljaju pred energetski sektor i energetiku, kao deo savremene civilizacije – poručio je predsednik novosadskog parlamenta Zdravko Jelušić.

On je dodao da ćemo tako zajedno ostaviti budućim generacijama okruženje u kojem ima dovoljno energije, ali i da ta energija zadovoljava ekološke standarde.

Otvaranju Međunarodnih dana energetike i investicija prisustvovao je i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, poručivši da Vlada Republike Srbije “poklanja izuzetnu pažnju energetskim projektima, investicijama ali i energetskoj efikasnosti”.

– U ovom trenutku, u različitim fazama širom Srbije, a najviše na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, odvijaju se projekti za izgradnju oko 500 megavata iz energije vetra i ti projekti su u dobrim fazama – kazao je Antić, podsećajući da se na teritoriji AP Vojvodini grade i objekti na biomasu i biogas, te da će sve te investicije značajno uticati na proizvodnju električne energije u Vojvodini.02-03-17-1

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević podvukao je da posebnu pažnju u svom radu Pokrajinska vlada posvećuje oblasti energetike, obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti.

– U budžetu za ovu godinu u tu svrhu planirali smo da bespovratno sufinansiramo projekte u iznosu od 175 miliona dinara. Dodatno, iz Uprave za kapitalna ulaganja, za podizanje energetske efikasnosti u javnim ustanovama, školama, bolnicama, ustanovama socijalnog staranja, dodatno opredeljujemo 90 miliona dinara bespovratno – istakao je Milićević, prezirajući da će s ovim ulaganjima ostvariti ozbiljne uštede po lokalne budžete, budžet Pokrajine i budžet Republike.

– Uz podršku Vlade Republike Srbije, i u saradnji sa lokalnim samoupravama, verujem da ćemo imati sve bolje i bolje rezultate u ovoj oblasti – zaključio je Milićević.

Najaktuelnije teme o kojima će se govoriti na Međunarodnim danima energetike su Strategija razvoja energetike, energetska efikasnost – ciljevi za Srbiju, obnovljivi izvori energije, Srbija i globalna orijentacija ka zelenim energentima, prilike za investiranje na lokalu, energetski koridori, zašita životne sredine i cirkularna ekonomija, investicije i podrška finansijskih institucija, građevinarstvo i trendovi zelenog projektovanja i klimatska i energetska diplomatija 21. veka.

Međunarodni dani energetike i investicija okupiće više od 2000 eksperata, predstavnike vlada, lokalnih samouprava, relevantnih međunarodnih i domaćih finansijskih razvojnih institucija i organizacija, privrednih subjekata, kao i medija  u oblasti građevinskog i energetskog sektora.