Naša zemlja ima dobar i adekvatan pravni okvir za dostizanje ravnopravnosti žena, usvojeni su veoma dobri zakoni i starteška dokumenta, ali je, ipak, ispred nas još puno posla, jer statistički podaci govore u prilog tome da još uvek nismo dostigli punu ravnopravnost polova, rečeno je na današnjoj tribini “Rodna ravnopravnost u Republici Srbiji i sprečavanje diskriminacije nad ženama”, održanoj u Velikoj sali Skupštine Grada Novog Sada.12-03-17-1

Tribina je održana u organizaciji Grada Novog Sada, uz učešće predstavnika i predstavnica državnih i nezavisnih institucija, a predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, pozdravljajući učesnike i učesnice, istakao je da je “nemoguće govoriti o kulturološkom nivou u samom gradu, a ne spomenuti u tom kontekstu prava žena”.

– Sigurni smo da ovakvi događaji mogu da unaprede sve ono što se podrazumeva po današnjim standardima kulturološkog bivstovanja u nekom okruženju. Nama iz lokalne samouprave, kada je Grada Novi Sad u pitanju, ostaje da se zahvalimo svima onima kojima smo se obratili i zamolili da se ovakva tribina održi u našem gradu, kako bi žene prepoznale svoja prava na pravi način i naravno ta prava ostvarila – poručio je predsednik novosadskog parlamenta Zdravko Jelušić.

On je dodao da prava žena nije samo stvar “statistikih podataka”, već i ovakvih susreta, gde će se stvoriti kritična masa znanja kako da se žene izbore da dođu u situaciju da ravnopravno učestvuju na različitim nivoima, pa i u političkom životu.

Uvodnu reč dala je predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine Grada Novog Sada Mirjana Vasilić, a poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković precizirala je da podaci iz godine u godinu pokazuju da su žene i dalje izložene brojnim vidovima diskriminacije, a najčešće diskriminacije na tržištu rada i prilikom samog zapošljavanja.12-03-17-2

– Izuzetno je značajno da se pitanjima eliminacije diskriminacije, ali i dostizanja pune ravnopravnosti koja nam je garantovana Ustavom i zakonima, bavimo konstantno, svakog dana – kazala je Janković.

On je ocenila kao izuzetno dobro što se Grad Novi Sad odlučio da se posveti ovim pitanjima.

– Održavamo obuku svih državnih službenika i službenica koje rade u lokalnim samoupravama u pogledu primene antidiskriminacionih propisa i postoji jedan adekvatan i dobar pravni okvir za zaštitu od diskriminacije, ali građani građanke treba u većoj meri da ga koriste – poručila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Ona je dodala da se mali broj žena nalazi na rukovodećim položajima, potom da su u mnogo manjem broju vlasnice preduzeća, da se u manjem broju bave preduzetništvom, kao i da su u mnogo manjem broju žene vlasnice nad zemljom, što, kako je objašnjeno, predstavlja izuzetno veliki problem, te žene dodatno dovodi u težak položaj u starijem životnom dobu.