Članice i članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici razmatrali su i većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik. Područje obuhvaćeno izmenama i dopunama ovog plana generalne regulacije je površine od 3,5 hektara, nalazi se u severnom delu Veternika na katastarskim parcelama 3007, 3008, 3009, 3010 i radi se o građevinskim parcelama.

Savet je usvojio i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu, (lokalitet na parceli: 8550/1 K.O. Novi Sad I). Predlog odluke je potekao od privatne incijative i odnosi se na deo prostora uz novoizgrađeni Arhiv Grada Novog Sada, ulica Filipa Višnjića i zadržava se namena opšti gradski centar.

Oba predloga biće razmatrana na sledećoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.