Predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić prisustvovao je danas svečanoj dodeli Pupinove nagrade Matice srpske za 2017. godini, održanoj u svečanoj sali naše najstarije književne, kulturne i naučne institucije.1

Prvu nagradu dobili su Irena Spasojević sa Univerziteta u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, za diplomski rad “Magnetna hipertermija ferofluida Mgx Fe3-x O4 sintetisanog hidrotermalnom metodom” i Nikola Simić sa Univerziteta u Nišu, Elektronski fakultet, za master rad “Projektovanje kvantizera za primenu u blok odsečnom kodovanju i kompresiji slike”.

Dobitnici druge nagrade su Tijana Delić sa Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, za master rad “Sinteza govora na srpskom jeziku korišćenjem veštačkih neuralnih mreža”, potom Jovana Perović sa Univerziteta u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, za master rad “Slabljenje elektromagnetnih talasa u stohastičkim sredinama” i Ana Dobrota sa Univerziteta u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, za master rad “Teorijska analiza adsorpcije N, O i ON na grafen-oksidu”.2

Predsednik Matice srpske prof. dr Dragan Stanić istakao je da se nagrada dodeljuje u spomen Mihajla Pupina, stipendiste i dobrotvora Matice srpske.

– Nagrada se dodeljuje od 1996. godine u intervalu od tri godine iz Fonda Mihajla Pupina i sredstava Matice srpske, a za diplomske, master, magistarske i druge naučne radove studenata redovnih studija u prethodnom trogodišnjem periodu – kazao je prof. dr Stanić, dodajući da nagrađeni radovi predstavljaju doprinos tehničkim i prirodno-matematičkim disciplinama kojima se bavio Mihajlo Pupin.

Predsednik žirija Pupinove nagrade Matice srpske prof. dr Vladimir Katić istakao je da je žiriju stiglo devet studentskih radova sa univerziteta u Beogradu, Zrenjaninu, Nišu i Novom Sadu.3

– Posle prvog kruga eliminacija u konkurenciji je ostalo sedam radova koji su ocenjivani po 10 različitih kriterijuma sa mogućnošću dobijanja maksimalnih 100 poena. U drugom krugu eliminisani su slabije ocenjeni radovi. U trećem krugu razmatrani su samo oni radovi sa ocenom većom od 85 poena. Ovi radovi su posebno prodiskutovani i dodatno vrednovani. S obzirom na visok kvalitet radova, doneta je odluka da se ove godine dodele dve prve nagrade i tri druge nagrade – objasnio je prof. dr Katić.