Председник Скупштине Града Новог Сада Здравко Јелушић присуствовао је данас свечаној додели Пупинове награде Матице српске за 2017. години, одржаној у свечаној сали наше најстарије књижевне, културне и научне институције.1

Прву награду добили су Ирена Спасојевић са Универзитета у Београду, Факултет за физичку хемију, за дипломски рад “Магнетна хипертермија ферофлуида Mgx Fe3-x O4 синтетисаног хидротермалном методом” и Никола Симић са Универзитета у Нишу, Електронски факултет, за мастер рад “Пројектовање квантизера за примену у блок одсечном кодовању и компресији слике”.

Добитници друге награде су Тијана Делић са Универзитета у Новом Саду, Факултет техничких наука, за мастер рад “Синтеза говора на српском језику коришћењем вештачких неуралних мрежа”, потом Јована Перовић са Универзитета у Београду, Електротехнички факултет, за мастер рад “Слабљење електромагнетних таласа у стохастичким срединама” и Ана Доброта са Универзитета у Београду, Факултет за физичку хемију, за мастер рад “Теоријска анализа адсорпције Н, О и ОН на графен-оксиду”.2

Председник Матице српске проф. др Драган Станић истакао је да се награда додељује у спомен Михајла Пупина, стипендисте и добротвора Матице српске.

– Награда се додељује од 1996. године у интервалу од три године из Фонда Михајла Пупина и средстава Матице српске, а за дипломске, мастер, магистарске и друге научне радове студената редовних студија у претходном трогодишњем периоду – казао је проф. др Станић, додајући да награђени радови представљају допринос техничким и природно-математичким дисциплинама којима се бавио Михајло Пупин.

Председник жирија Пупинове награде Матице српске проф. др Владимир Катић истакао је да је жирију стигло девет студентских радова са универзитета у Београду, Зрењанину, Нишу и Новом Саду.3

– После првог круга елиминација у конкуренцији је остало седам радова који су оцењивани по 10 различитих критеријума са могућношћу добијања максималних 100 поена. У другом кругу елиминисани су слабије оцењени радови. У трећем кругу разматрани су само они радови са оценом већом од 85 поена. Ови радови су посебно продискутовани и додатно вредновани. С обзиром на висок квалитет радова, донета је одлука да се ове године доделе две прве награде и три друге награде – објаснио је проф. др Катић.