Danas je održana XVII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Izveštaj Zaštitnika građana Grada Novog Sada za 2016. godinu

2. Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou Grada Novog Sada

3. Odluka o ravnopravnosti polova Grada Novog Sada

4. Odluka o načinu, postupku i kriterijumima za uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog Sada

5. Odluka o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini Grada Novog Sada

6. Odluka o poveravanju poslova vršenja inženjerskih delatnosti JKP “Informatika” Novi Sad

7. Odluka o materijalnoj podršci građanima naseljenog mesta Kovilj na ime naknade za upotrebu dela auto-puta E-75

8. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik

9. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na parceli: 8550/1 K.O. Novi Sad I)

10. Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Opštine Krf, Republika Grčka

11. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Milici Tomić u Novom Sadu

12. Odluka o izmeni Odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “DES” DOO, Novi Sad

13. Program sprovođenja mera tehničke zaštite objekata u sastavu prostorno kulturno-istorijske celine Gornja i donja Tvrđava sa podgrađem u Petrovaradinu

14. Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Novog Sada za 2017. godinu

15. Izmena Plana održavanja sednica Skupštine Grada Novog Sada u 2017. godini

16. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad

17. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Predlog rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Predlog rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Predlog rešenja o razrešenju članice Školskog odbora Osnovne škole “Jožef Atila”, Novi Sad

– Predlog rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Poljoprivredne škole sa domom učenika, Futog

– Predlog rešenja o razrešenju članice Školskog odbora Osnovne škole “Đura Jakšić”, Kać