Na današnjoj sednici članice i članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama imali su priliku da se upoznaju sa radom i aktivnostima Udruženja za podršku osobama sa Daun sindromom Novi Sad, koje okuplja 30-ak osoba sa Daun sindromom, 20 drugih osoba sa intelektualnim invaliditetom, članove njihovih porodica, desetak stručnjaka i volontera. Prezentacija je upriličena povodom nedavno obeleženog svetskog dana osoba sa Daunovim sindromom, 21. marta, koji je ustanovljen 2006. godine. Ovaj dan je, kako je rekla Violeta Popović, predsednica ovog Udruženja, izabran simbolično, jer je u osnovi tog stanja prisutnost 3 hromozoma umesto 2, na 21. hromozomskom paru.

Popović je navela da Udruženje koristi prostorije sa još 4 udruženja, a finansira se uglavnom na osnovu konkursa koje raspisuju nadležne uprave, sekretarijati i ministarstva. Tokom cele godine organizuju različite aktivnosti kako bi podržali osamostaljivanje osoba sa Daun sindromom i intelektualnim invaliditetom, a najčešće su to kreativne radionice, časovi fizičke aktivnosti, plesa, predavanja sa ciljem unapređenja zdravlja, radionice unapređenja životnih veština, ali i žurke, modne revije, proslave rođendana članova Udruženja i slično. Podstiču i aktivnosti svoje dece u zajednici, kao što su posete bazenu, kulturnim i sportskim dešavanjima, edukativni kamp i organizovanje izleta.

Ona je, takođe, navela i najčešće probleme na koje nailaze osobe sa Daun sindromom, ali i njihove porodice. Najteže im je što ne mogu da ostvare prava kao druge osobe sa individualnim invaliditetom. Kako je objasnila, poslednjih godina ne mogu da ostvare pravo na uvećan iznos tuđe nege i pomoći, ili se oduzima i onima koji su to imali, mnogo veću podršku imaju hraniteljske porodice od primarnih porodica, a Udruženje je nezadovoljno pojedinim odlukama Centra za socijalni rad prilikom različitog tumačenja načina ostvarivanja prava osoba sa Daun sindromom. Zbog otpora prema lekarima, otežano je i redovno praćenje njihovog zdravstvenog stanja, lečenje, a veliku poteškoću im stvaraju i intervencije stomatologa.