На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је и већином гласова прихваћен Предлог одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама.

Предлогом одлуке прописано је да се брише тачка која се односи на коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима, да наплату и контролу комуналне таксе по овој одлуци не врши ЈКП „Паркинг сервис“, као и да је извршено усаглашавање са законом којим се уређује прекршајни поступак, којим је утврђено да се новчане казне у јединицама локалне самоуправе могу прописати само у фиксном износу.