На данашњој седници Комисије за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству једногласно је усвојено покретање поступка за подношење иницијатива за доделу Новембарске повеље Новог Сада за 2017. годину, као друштвеног признања за изузетне резултате и  достигнућа у области привреде, друштвених и других делатности, поводом обележавања 9. новембра 1918. године – дана када је српска војска ослободила Нови Сад и 25. новембра 1918. године – дана када је Велика Народна Скупштина Срба, Буњеваца и других Словена Баната, Бачке и Барање, донела Одлуку о присаједињењу Војводине Краљевини Србији.

Комисија за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству Скупштине Града Новог Сада позива правна и физичка лица да поднесу образложене иницијативе за доделу Новембарске повеље Новог Сада за 2017. годину.

Новембарска повeља Новог Сада, додељује се као друштвено признање за изузетне резултате и достигнућа у области привреде, друштвених и других делатности, поводом обележавања 9. новембра 1918. године – дана када је српска војска ослободила Нови Сад и 25. новембра 1918. године – дана када је Велика Народна Скупштина Срба, Буњеваца и других Словена Баната, Бачке и Барање, донела Oдлуку о присаједињењу Војводине Краљевини Србији.

Новембарска повеља Новог Сада додељује се грађанину или групи грађана за заједничке резултате и достигнућа остварена радом и заслугама у:

  • неговању демократских традиција и јачању заједништва грађана Новог Сада,
  • привредном развоју,
  • духовном стваралаштву,
  • здравственој и социјалној заштити, просвети, спорту и другим делатностима,
  • хуманитрним и добротворним активностима и
  • испољавању храбрости у ванредним ситуацијама, спасавању људских живота и спречавању материјалних штета.

За наведене резултате и достигнућа, Новембарска повеља Новог Сада може се доделити и предузећима, установама и другим организацијама.

Образложене иницијативе за доделу Новембарске повеље Новог Сада за 2017. годину, подносе се  Комисији за  обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству Скупштине Града Новог Сада, до 1. октобра 2017. године, на адресу Скупштине Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина број 2.