Na današnjoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama podnet je Izveštaj sa sastanka Tima za pristupačnost kulturnim sadržajima Grada Novog Sada.

Članovi Saveta su obavešteni da su se ovom sastanku Tima za pristupačnost odazvali mnogi ključni akteri, uključujući organe Grada Novog Sada, javna i javno komunalna preduzeća, ustanove, institucije, kao i druge organizacije i pojedinci. Istaknuto je da se već sagrađenim kulturnim objektima mora obezbediti pristupačnost, tako da osobe sa posebnim potrebama mogu učestvovati u kulturnim sadržaijama istih, a  sve gradske uprave i javna preduzeća moraće da insistiraju na sprovođenju Zakona o planiranju i izgranji, za kulturne objekte koji su izgradnji kao što su Muzička i Baletska škola na Limanu III ili  Istorijski Arhiv Grada Novog Sada.

U podnetom Izveštaju naglašeno je da je osim fiziče pristupačnosti,  jako važna i informaciona pristupačnost koja podrazumeva emitovanje kulturnih sadržaja, sajtova i sl. na jeziku koji osoba sa posebnim potrebama razume.

Akcioni plan pristupačnosti Grada Novog Sada 2013-2018. godine, predstavlja skup mera i aktivnosti kojima je osnovni cilj stvaranje uslova za primenu pristupačnosti u Gradu Novom Sadu, u skladu sa ”Dizajn za sve”, utvrđuje način ostavrivanja postavljenih ciljeva, kao i konkretne zadatke pojednih izvršilaca za odabrano budžetsko razdoblje i donet je na osnovu Strategije pristupačnosti Grada Novog Sada, 2012-2018. godine.

Starteški cilj ovog plana je stvoriti uslove za primenu pristupačnosti u Gradu Novom Sadu, u skladu sa konceptom ”Dizajn za sve”, na javnim površinama, u javnom prevozu, u javnim objektima i u oblasti informacija i komunikacija