На данашњој седници Савета за особе са посебним потребама поднет је Извештај са састанка Тима за приступачност културним садржајима Града Новог Сада.

Чланови Савета су обавештени да су се овом састанку Тима за приступачност одазвали многи кључни актери, укључујући органе Града Новог Сада, јавна и јавно комунална предузећа, установе, институције, као и друге оргaнизације и појединци. Истакнуто је да се већ саграђеним културним објектима мора обезбедити приступачност, тако да особе са посебним потребама могу учествовати у културним садржаијама истих, а  све градске управе и јавна предузећа мораће да инсистирају на спровођењу Закона о планирању и изграњи, за културне објекте који су изградњи као што су Музичка и Балетска школа на Лиману III или  Историјски Архив Града Новог Сада.

У поднетом Извештају наглашено је да је осим физиче приступачности,  јако важна и информациона приступачност која подразумева емитовање културних садржаја, сајтова и сл. на језику који особа са посебним потребама разуме.

Акциони план приступачности Града Новог Сада 2013-2018. године, представља скуп мера и активности којима је основни циљ стварање услова за примену приступачности у Граду Новом Саду, у складу са ”Дизајн за све”, утврђује начин оставривања постављених циљева, као и конкретне задатке поједних извршилаца за одабрано буџетско раздобље и донет је на основу Стратегије приступачности Града Новог Сада, 2012-2018. године.

Стартешки циљ овог плана је створити услове за примену приступачности у Граду Новом Саду, у складу са концептом ”Дизајн за све”, на јавним површинама, у јавном превозу, у јавним објектима и у области информација и комуникација