Članovi Saveta za budžet i finansije prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2016. godinu, sa Izveštajem nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Grada Novog Sada za period 01. 01 – 31. 12. 2016. godine. Prema Predlogu odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za prošlu godinu, ukupni tekući prihodi i primanja, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, utvrđeni su u iznosu od 23.931.732.202,20 dinara, što je, kako je objašnjeno na sednici Saveta, za 14,9 odsto više nego u 2015. godini. U završnom računu, prema Predlogu odluke, ukupni rashodi i izdaci utvrđeni su u iznosu od 19.318.087.589,83 dinara, što je za nepunih 5 odsto više nego u 2015. godini. Na sednici je još istaknuto da je tokom prethodnih pet godina, uočljiva finansijska stabilnost Grada Novog Sada.

Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2016. godinu, sa Izveštajem nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Grada Novog Sada za period 01. 01 – 31. 12. 2016. godine, upućen je Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje, a pred odbornicima i odbornicama će se naći na sednici u petak, 26. maja.