Чланови Савета за буџет и финансије прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину, са Извештајем независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја Града Новог Сада за период 01. 01 – 31. 12. 2016. године. Према Предлогу одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за прошлу годину, укупни текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, утврђени су у износу од 23.931.732.202,20 динара, што је, како је објашњено на седници Савета, за 14,9 одсто више него у 2015. години. У завршном рачуну, према Предлогу одлуке, укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 19.318.087.589,83 динара, што је за непуних 5 одсто више него у 2015. години. На седници је још истакнуто да је током претходних пет година, уочљива финансијска стабилност Града Новог Сада.

Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину, са Извештајем независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја Града Новог Сада за период 01. 01 – 31. 12. 2016. године, упућен је Скупштини Града Новог Сада на разматрање, а пред одборницима и одборницама ће се наћи на седници у петак, 26. маја.