Savet za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici razmatrao je i većinom glasova usvojio, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2017. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Apoteke Novi Sad za 2017. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2017. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2017. godinu.

Članovi Saveta su prihvatili Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja „Novi Sad“ za 2016. godinu i zajedno sa usvojenim predlozima rešenja o davanju saglasnosti, uputili Skupštini grada na razmatranje za narednu sednicu.