Савет за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници разматрао је и већином гласова усвојио, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2017. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Апотеке Нови Сад за 2017. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2017. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2017. годину.

Чланови Савета су прихватили Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља „Нови Сад“ за 2016. годину и заједно са усвојеним предлозима решења о давању сагласности, упутили Скупштини града на разматрање за наредну седницу.