На данашњој седници Савета за образовање и спорт разматран је и већином гласова прихваћен Предлог одлуке о мрежи устонова које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада.

Разлог за доношење Одлуке о мрежи установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада, јесте усклађивање са Законом о предшколском васпитању и образовању (”Службени гласник РС’ број 18/10).

Мрежу предшколских установа Предлогом ове одлуке чини осам установа, и то : ”Ризница” Петреварадин, Јоже Влаховића, бб; ”Ластавица” Ветерник, Паунова бр. 4; ”Мирослав Антић” Нови Сад, Јанка Чмелика бр. 87; ”Плава звезда” Нови Сад, Ченејска бр.50; ”Јован Јовановић Змај” Нови Сад, Бате Бркића 1/А; ”Стари град” Нови Сада, Павла Симића бр.9; ”Пчелица Маја” Нови Сад, Бранимира Ћосића бр. 40; ”Дечија планета” Нови Сад, Народног Фронта бр.42.

Предлогом ове одлуке прописује се да ће Предшколска установа ”Ризница” Петроварадин, обављати делатност васпитања и образовања и у објекту у Сремским Карловцима, Карађорђева бр. 36, до формирања Предшколске установе на територији општине Сремски Карловци.

Национални савет словачке националне мањине и Национални савет мађарске националне мањине су подржали предложену Mрежу установа предшколског васпитања и образовања.