Danas je održana XXI sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o mreži ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Grada Novog Sada

2. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad za 2017. godinu

3. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća “Put” Novi Sad za period 2017 – 2026. godine

4. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća “Novi Sad”, Novi Sad za period 2017 – 2026. godine

5. Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća “Parking servis” Novi Sad za period 2017 – 2026. godine

6. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2017. godinu

7. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Apoteke Novi Sad za 2017. godinu

8. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2017. godinu

9. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2017. godinu

10. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja “Novi Sad” za 2016. godinu

11. Izveštaj o radu i poslovanju Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu

12. Izveštaj o radu i poslovanju Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2016. godinu

13. Izveštaj o radu i poslovanju Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2016. godinu

14. Izveštaj o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu

15. Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada za 2016. godinu

16. Izveštaj o radu i poslovanju “Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad za 2016. godinu

17. Izveštaj o radu i poslovanju Pozorišta mladih, Novi Sad za 2016. godinu

18. Izveštaj o radu i poslovanju Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2016. godinu

19. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za izradu tapiserija “Atelje 61”, Petrovaradin za 2016. godinu

20. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Mladost”, Futog za 2016. godinu

21. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Kisač”, Kisač za 2016. godinu

22. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Tržnica” Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća “Novi Sad”, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Tržnica” Novi Sad

– Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća “Novi Sad”, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i tri člana Upravnog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednice i tri člana Upravnog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i članice Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju člana i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole “Jovan Popović”, Novi Sad