Данас је одржана XXI седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлука о мрежи установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада

2. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад за 2017. годину

3. Решење о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа “Пут” Нови Сад за период 2017 – 2026. године

4. Решење о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад за период 2017 – 2026. године

5. Решење о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Нови Сад за период 2017 – 2026. године

6. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2017. годину

7. Решење о давању сагласности на Програм рада Апотеке Нови Сад за 2017. годину

8. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2017. годину

9. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2017. годину

10. Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља “Нови Сад” за 2016. годину

11. Извештај о раду и пословању Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2016. годину

12. Извештај о раду и пословању Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2016. годину

13. Извештај о раду и пословању Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2016. годину

14. Извештај о раду и пословању Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2016. годину

15. Извештај о раду и пословању Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада за 2016. годину

16. Извештај о раду и пословању “Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад за 2016. годину

17. Извештај о раду и пословању Позоришта младих, Нови Сад за 2016. годину

18. Извештај о раду и пословању Стеријиног позорја, Нови Сад за 2016. годину

19. Извештај о раду и пословању Установе за израду таписерија “Атеље 61”, Петроварадин за 2016. годину

20. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар “Младост”, Футог за 2016. годину

21. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар “Кисач”, Кисач за 2016. годину

22. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Тржница” Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Тржница” Нови Сад

– Решење о именовању чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и три члана Управног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о именовању председнице и три члана Управног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и члана Надзорног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о именовању председника и чланице Надзорног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о разрешењу члана и именовању чланице Школског одбора Основне школе “Јован Поповић”, Нови Сад