Članice Komisije za rodnu ravnopravnost su na današnjoj sednici razmatrale Dopis Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, br.021-01-229/12/2017-03 od 30. maja 2017. godine o ostavrivanju rodne ravnopravnosti u jedinicama lokalne samouprave.

Polazeći od Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ovim dopisom, koji je upućen gradonačelniku Grada Novog Sada, dostavila je Upitnik o ostvarivanju rodne ravnopravnosti u jedinicama lokalne samouprave i isti je potrebno popunjen vratiti u roku od 15 dana od dana prijema ovog dopisa.

Komisija  je popunila i jednoglasno prihvatila popunjeni upitnik i zaključila da  je za pet  pitanja  neophodno konsultovati Poverenicu.