Чланице Комисије за родну равноправност су на данашњој седници разматрале Допис Поверенице за заштиту равноправности, бр.021-01-229/12/2017-03 од 30. maja 2017. године о оставривању родне равноправности у јединицама локалне самоуправе.

Полазећи од Закона о забрани дискриминације, Повереница за заштиту равноправности овим дописом, који је упућен градоначелнику Града Новог Сада, доставила је Упитник о остваривању родне равноправности у јединицама локалне самоуправе и исти је потребно попуњен вратити у року од 15 дана од дана пријема овог дописа.

Комисија  је попунила и једногласно прихватила попуњени упитник и закључила да  је за пет  питања  неопходно консултовати Повереницу.