Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог плана детаљне регулације Видовданског насеља и упутили га Скупштини града на раматрање. На данашњој седници вечином гласова усвојени су и Скупштини града упућени Предлог плана детаљне регулације Транџамента (у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину, потом Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације блокова око Улице војводе Бојовића у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за проширење становања – Клиса у Старим Лединцима, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације викенд-зоне “Главица” у КО Сремска Каменица, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације “Мали до” у Сремској Каменици и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду (локалитет у Улици словачкој број 6).

Прихваћени извештаји наћи ће се пред одборницима и одборницама на седници Скупштине у петак, 30. јуна.