Na danas održanoj sednici članovi Saveta za ekonomski razvoj grada su razmatrali i većinom glasova prihvatili, Predlog odluke o određivanju organa nadležnog za sprovođenje postupka davanja u zakup, odnosno na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja se nalazi na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o radnom vremenu trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama  Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2017. godinu.

Savet je većinom glasova prihvatio predloge odluka i rešenje i uputio ih Skupštini Grada Novog Sada, o kojima će odbornici raspravljati na sledećoj sednici Skupštine zakazanoj za 30. jun 2017. godine.