На данас одржаној седници чланови Савета за економски развој града су разматрали и већином гласова прихватили, Предлог одлуке о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања у закуп, односно на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини која се налази на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама Одлуке о радном времену трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама Одлуке о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама  Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2017. годину.

Савет је већином гласова прихватио предлоге одлука и решење и упутио их Скупштини Града Новог Сада, о којима ће одборници расправљати на следећој седници Скупштинe заказаној за 30. јун 2017. године.