Danas je održana XXII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu

2. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu

3. Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2017. godini

4. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2017. godinu

5. Odluka o izmenama Odluke o programu izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2017. godinu

6. Odluka o izmenama Odluke o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2017. godinu

7. Odluka o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu – tekuće subvencije

8. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2017. godinu

9. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2017. godinu

10. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu

11. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti JKP „Informatika“ Novi Sad za 2017. godinu

12. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2017. godinu

13. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2017. godinu

14. Odluka o izmenama Odluke o programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. godinu

15. Odluka o određivanju organa nadležnog za sprovođenje postupka davanja u zakup, odnosno na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada

16. Odluka o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji Grada Novog Sada

17. Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji Grada Novog Sada

18. Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada

19. Odluka o izmenama Odluke o određivanju akustičnih zona na teritoriji Grada Novog Sada

20. Odluka o izmenama Odluke o taksi prevozu putnika

21. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoza dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika na takmičenjima

22. Plan detaljne regulacije Vidovdanskog naselja u Novom Sadu

23. Plan detaljne regulacije Trandžamenta (u zoni naspram Ribnjaka) u Petrovaradinu

24. Odluka o izradi plana detaljne regulacije blokova oko Ulice cara Dušana u Novom Sadu

25. Odluka o izradi plana detaljne regulacije blokova oko Ulice vojvode Bojovića u Novom Sadu

26. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za proširenje stanovanja – Klisa u Starim Ledincima

27. Odluka o izradi plana detaljne regulacije vikend-zone „Glavica“ u KO Sremska Kamenica

28. Odluka o izradi plana detaljne regulacije „Mali do“ u Sremskoj Kamenici

29. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Masarikove ulice u Novom Sadu (lokalitet u Ulici slovačkoj broj 6)

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2017. godinu

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2017. godinu

32. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2017. godinu

33. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2017. godinu

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2017. godinu

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2017. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2017. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2017. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2017. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház, Novi Sad za 2017. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2017. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2017. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2017. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2017. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2017. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2017. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2017. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2017. godine

51. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2016. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2016. godinu

52. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2016. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2016. godinu

53. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2016. godinu sa finansijskim izveštajem JKP „Informatika“ Novi Sad za 2016. godinu

54. Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2016. godinu

55. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2016. godinu

56. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2016. godinu

57. Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2016. godinu

58. Izveštaj o radu Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu za 2016. godinu

59. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi:

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu, broj 020-872/2017-I (Ulica Rudolfa Bručija)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu, broj 020-873/2017-I (Ulica Jovana Soldatovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku, broj 020-874/2017-I (Ulica Živana Milisavca)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Kaću, broj 020-891/2017-I (Ulica manastirska)

60. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

61. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2016. godinu

62. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama kriterijuma i merila za određivanje visine naknade koja se plaća za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti

63. Rešenje o odobravanju Boćarskom savezu Novi Sad upotrebe naziva Grada Novog Sada u nazivu sportskog udruženja

64. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Upravnog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

– Rešenje o imenovanju članice Upravnog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Nadzornog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

– Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

– Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Svetozar Marković Toza“, Novi Sad