Данас је одржана XXII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину

2. Одлука о изменама и допуни Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину

3. Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години

4. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2017. годину

5. Одлука о изменама Одлуке о програму изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину

6. Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду за 2017. годину

7. Одлука о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину – текуће субвенције

8. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину

9. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину

10. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

11. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину

12. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину

13. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2017. годину

14. Одлука о изменама Одлуке о програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину

15. Одлука о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања у закуп, односно на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада

16. Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада

17. Одлука о изменама Одлуке о радном времену трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада

18. Одлука о изменама Одлуке о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада

19. Одлука о изменама Одлуке о одређивању акустичних зона на територији Града Новог Сада

20. Одлука о изменама Одлуке о такси превозу путника

21. Одлука о изменама и допунама Одлуке о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима

22. План детаљне регулације Видовданског насеља у Новом Саду

23. План детаљне регулације Транџамента (у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину

24. Одлука о изради плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду

25. Одлука о изради плана детаљне регулације блокова око Улице војводе Бојовића у Новом Саду

26. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за проширење становања – Клиса у Старим Лединцима

27. Одлука о изради плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица

28. Одлука о изради плана детаљне регулације „Мали до“ у Сремској Каменици

29. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду (локалитет у Улици словачкој број 6)

30. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину

31. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину

32. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину

33. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину

34. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

35. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину

36. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

37. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину

38. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину

39. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину

40. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2017. годину

41. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2017. годину

42. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Новосадског позоришта – Újvidéki Színház, Нови Сад за 2017. годину

43. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2017. годину

44. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2017. годину

45. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2017. годину

46. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину

47. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину

48. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2017. годину

49. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2017. годину

50. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2017. године

51. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2016. годину

52. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2016. годину

53. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2016. годину

54. Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2016. годину

55. Годишњи извештај о раду и пословању Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2016. годину

56. Годишњи извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2016. годину

57. Извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2016. годину

58. Извештај о раду Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду за 2016. годину

59. Решења Комисије за називе делова насељених места и јавних служби:

– Решење о давању назива улици у Новом Саду, број 020-872/2017-I (Улица Рудолфа Бручија)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду, број 020-873/2017-I (Улица Јована Солдатовића)

– Решење о давању назива улици у Ветернику, број 020-874/2017-I (Улица Живана Милисавца)

– Решење о давању назива улици у Каћу, број 020-891/2017-I (Улица манастирска)

60. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

61. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о расподели добити за 2016. годину

62. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценце за обављање енергетских делатности

63. Решење о одобравању Боћарском савезу Нови Сад употребе назива Града Новог Сада у називу спортског удружења

64. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности чланицe Управног одбора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад

– Решење о именовању чланицe Управног одбора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

– Решење о престанку дужности чланице Надзорног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

– Решење о именовању чланице Надзорног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

– Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне школе „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад