На данашњој седници Комисије за представке и предлоге, која је била посвећена пријему грађана, члановима Комисије обратио се Мирослав Николић у име станара зграде у Улици Стевана Чаленића испред које је недавно постављено дечије игралиште. Према његовим речима, због целодневне буке и галаме која допире са игралишта, станари, претежно старији и болесни, немају свој мир. Они су се и петицијом обратили за помоћ, а навео је и проблем осветљења које у њиховој улици уопште не постоји. Комисија је донела закључак да се ова представка упути Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, као надлежној за давање дозвола за постављање дечијих игралишта.

Комисија је разматрала и добијене одговоре на претходно постављане представке, које ће проследити грађанима који су се у претходном периоду обраћали за решавање својих проблема.