Članice i članovi Saveta za ekonomski razvoj grada na današnjoj sednici razmatrali su Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Pogramom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar-decembar 2016. godine.

U Izveštaju se navodi da se može zaključiti da je 2016. godina bila jedna od najuspešnijih godina, kako u promociji tako i u razvoju turističke ponude Grada Novog Sada, što je rezultiralo povećanjem broja noćenja na oko 60.000. U izveštajnom periodu urađena je druga faza realizacije projekta postavljanja informativne turističke signalizacije, proizveden je veliki broj promotivnog materijala i sprovedene su sve aktivnosti koje su planirane u Strategiji održivog razvoja Grada Novog Sada za 2016. godinu, sa ciljem pozicioniranja Novog Sada kao važne turističke destinacije za kratke odmore.

Turistička organizacija Grada Novog Sada je u 2016. godini ostvarila veće prihode od rashoda za više od 12 miliona dinara, a prihod od prodaje suvenira u iznosu od oko 122 hiljade dinara uplaćen je u budžet Grada. Takođe je i planirani prihod od boravišne takse uvećan za oko 12 procenata i iznosi 33.767.911 dinara umesto planiranih 29.600.000 dinara.

U Izveštaju je naglašena potreba povećanja broja zaposlenih, jer, kako se navodi, obim poslova se konstantno povećava, a trenutan broj od 12 zaposlenih nije dovoljan da isprati sve zahteve ovako dinamičnog razvoja u gradu sa dve značajne evropske titule.

Izveštaj je većinom glasova prihvaćen i biće upućen na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.