Чланице и чланови Савета за економски развој града на данашњој седници разматрали су Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Пограмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар-децембар 2016. године.

У Извештају се наводи да се може закључити да је 2016. година била једна од најуспешнијих година, како у промоцији тако и у развоју туристичке понуде Града Новог Сада, што је резултирало повећањем броја ноћења на око 60.000. У извештајном периоду урађена је друга фаза реализације пројекта постављања информативне туристичке сигнализације, произведен је велики број промотивног материјала и спроведене су све активности које су планиране у Стратегији одрживог развоја Града Новог Сада за 2016. годину, са циљем позиционирања Новог Сада као важне туристичке дестинације за кратке одморе.

Туристичка организација Града Новог Сада је у 2016. години остварила веће приходе од расхода за више од 12 милиона динара, а приход од продаје сувенира у износу од око 122 хиљаде динара уплаћен је у буџет Града. Такође је и планирани приход од боравишне таксе увећан за око 12 процената и износи 33.767.911 динара уместо планираних 29.600.000 динара.

У Извештају је наглашена потреба повећања броја запослених, јер, како се наводи, обим послова се константно повећава, а тренутан број од 12 запослених није довољан да испрати све захтеве овако динамичног развоја у граду са две значајне европске титуле.

Извештај је већином гласова прихваћен и биће упућен на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.