Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o izmeni Odluke o određivanju veće spratnosti objekata u odnosu na spratnost propisanu planskim dokumentom na teritoriji Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su Predlog plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje u zapadnom delu Grada Novog Sada, potom Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, Ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Futoška ulica broj 97), Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova između ulica Radničke, Stražilovske i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu,

Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, Ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, Ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u bloku između ulica Antona Čehova, Braće Ribnikar i Doža Đerđa), Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova oko Masarikove ulice u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova između ulica Koste Šokice i Partizanske u Novom Sadu (lokalitet Karađorđeva ulica broj 61) i Predlog odluke o izmeni Odluke o Programu izgradnje objekata u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation d.o.o. Brograd – Stari Grad.

Saveta je većinom glasova prihvatio i Skupštini grada uputio Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja sa finansijskim izveštajem JP “Urbanizam” Zavod za urbanizam za 2016. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JP “Urbanizam“ Zavod za urbanizam za prošlu godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2017. godinu i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o organizovanju Fonda za solidarnu stambenu izgradnju kao Stambene agencije Grada Novog Sada.

Prihvaćeni predlozi naći će se pred odbornicima i odbornicama na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.