Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог одлуке о измени Одлуке о одређивању веће спратности објеката у односу на спратност прописану планским документом на територији Града Новог Сада и упутили га Скупштини града на разматрање.

На данашњој седници већином гласова прихваћени су Предлог плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада, потом Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, Улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Футошка улица број 97), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду,

Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, Улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, Улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у блоку између улица Антона Чехова, Браће Рибникар и Дожа Ђерђа), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду (локалитет Карађорђева улица број 61) и Предлог одлуке о измени Одлуке о Програму изградње објеката у циљу реализације инвестиционог пројекта Lear Corporation d.o.o. Brograd – Stari Grad.

Савета је већином гласова прихватио и Скупштини града упутио Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем ЈП “Урбанизам” Завод за урбанизам за 2016. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП “Урбанизам“ Завод за урбанизам за прошлу годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2017. годину и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог Сада.

Прихваћени предлози наћи ће се пред одборницима и одборницама на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.