На данашњој седници Комисије за називе делова насељених места и јавних служби, прихваћени су предлози да се новим улицама у Футогу између улица Гусларске и Руменачке и паралелно са Улицом Тадије Сондермајера дају називи по Јовану Туцакову и Анастасу Боцарићу.

Јован Туцаков, био је наш истакнути фармацеут, оснивач и утемељивач фармакогнозијске науке у Србији, врхунски стручњак за лековито биље, члан Управног одбора Матице српске, академик, са 30 објављених књига, од којих је најзначајније дело Лечење биљем.

Анастас Боцарић, српски сликар, први je прeдстaвник грaђaнскoг сликaрствa у Црнoj Гoри, Хeрцeгoвини и Бoсни. Сликao je икoнe, у Нoвoм Сaду je живeo и рaдиo дo 1912, где je прeдaвao у Учитeљскoj шкoли, a у сoпствeнoм сликaрскoм aтeљeу oтвoриo је шкoлу вajaрствa и сликaрствa. У млaдoсти je oбjaвљивao и пoeзиjу у „Нeвeну“ и „Цaригрaдскoм глaснику“.

Чланице и чланови Комисије прихватили су и предлоге да се нова улица у Новом Саду између Привредникове улице и Пута Новосадског партизанског одреда, назове по др Николи Крстићу, српском историчару, правнику и политичару, који је своју имовину оставио Краљевској српској академији наука, бројним просветним установама и добротворним друштвима, а да се улица нова 9 у Петроварадину назове по Миливоју Николајевићу, познатом сликару портрета, актова, мртве природе. Његово богато стваралаштво предстваљено је на преко педесет самосталних изложби у земљи и иностранству, на преко 400 групних изложби у иностранству и око 150 групних изложби у земљи, награђивано највишим југословенским наградама у области ликовних уметности.

Комисија је прихватила иницијативу Савета месне заједнице „Сремска Каменица“ да се кеј у Сремској Каменици назове по Велимиру Теодоровићу, хуманисти који је спасао деветоро људи на мосту Слободе у Нато бомбардовању Новог Сада. Грађани су својим потписима иницирали да кеј у Сремској Каменици добије назив Кеј Веље рибара.