Članice i članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili, Izveštaj o realizaciji programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2017. godini za period januar-jun 2017. godine i Izveštaj o realizaciji Programa izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2017. godinu, za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine.

Savet je usvojio izveštaje o realizaciji Programa investicionih aktivnosti u 2017. godini za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine i to za JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Gradsko zelenilo“, JKP „Lisje“, JKP „Tržnica“, JKP „Informatika“, JKP „Čistoća“, JKP „Zoohigijena i veterina Novi Sad“ i za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Većinom glasova prihvaćen je Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2017. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2017. godinu i Predlog odluke o Zonsko-tarifnom sistemu sa koeficijentima i granicama zona u gradskom i prigradskom saobraćaju.

Predloge rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti za 2016. godinu za javno komunalna preduzeća, „Novosadska toplana“, „Vodovod i kanalizacija“, „Gradsko zelenilo“, „Lisje“, „Čistoća“, „Informatika“, „Tržnica“ i „Zoohigijena i veterina Novi Sad“, Savet je usvojio i zajedno sa ostalim izveštajima i predlozima, uputio Skupštini grada na dalje razmatranje.