Чланице и чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили, Извештај о реализацији програма финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години за период јануар-јун 2017. године и Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, за период од 1. јануара до 30. јуна 2017. године.

Савет је усвојио извештаје о реализацији Програма инвестиционих активности у 2017. години за период од 1. јануара до 30. јуна 2017. године и то за ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Градско зеленило“, ЈКП „Лисје“, ЈКП „Тржница“, ЈКП „Информатика“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Зоохигијена и ветерина Нови Сад“ и за изградњу регионалног центра за управљање отпадом.

Већином гласова прихваћен је Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину и Предлог одлуке о Зонско-тарифном систему са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају.

Предлоге решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити за 2016. годину за јавно комунална предузећа, „Новосадска топлана“, „Водовод и канализација“, „Градско зеленило“, „Лисје“, „Чистоћа“, „Информатика“, „Тржница“ и „Зоохигијена и ветерина Нови Сад“, Савет је усвојио и заједно са осталим извештајима и предлозима, упутио Скупштини града на даље разматрање.