Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova su prihvatili Predlog plana detaljne regulacije Telepa u Novom Sadu, Predlog plana detaljne regulacije za rasplet 110 kV dalekovoda kod TS “Novi Sad 3” na Čeneju i Predlog plana detaljne regulacije prostora za poslovanje između ulice Temerinske, Puta Šajkaškog odreda, Ulice Bajči Žilinskog i planirane pruge u Novom Sadu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova su prihvaćeni i Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije Staroiriškog puta u Sremskoj Kamenici, potom Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije Novog naselja, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije Detelinara III, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije dela Sportskog centra “Sajmište”, kao i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije blokova između ulica Novosadskog sajma, Mičurinove, Bulevara kralja Petra I i Branimira Ćosića (lokalitet uz Ulicu sestara Ninković).

Na sednici je većinom glasova prihvaćen i Izveštaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” za 2016. godinu sa Finansijskim izveštajem JKP “Stan” za prošlu godinu.

O prihvaćeni predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada, koja će se održati u petak, 8. septembra.