Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова су прихватили Предлог плана детаљне регулације Телепа у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације за расплет 110 kV далековода код ТС “Нови Сад 3” на Ченеју и Предлог плана детаљне регулације простора за пословање између улице Темеринске, Пута Шајкашког одреда, Улице Бајчи Жилинског и планиране пруге у Новом Саду и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници већином гласова су прихваћени и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације Староиришког пута у Сремској Каменици, потом Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације Новог насеља, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације Детелинара III, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела Спортског центра “Сајмиште”, као и Предлог одлуке о изради измена и допуна плана детаљне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића (локалитет уз Улицу сестара Нинковић).

На седници је већином гласова прихваћен и Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” за 2016. годину са Финансијским извештајем ЈКП “Стан” за прошлу годину.

О прихваћени предлозима расправљаће одборници и одборнице на наредној седници Скупштине Града Новог Сада, која ће се одржати у петак, 8. септембра.