Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama na današnjoj sednici razmatrali su Informacija o radu Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Grada Novog Sada.

Udruženje je humanitarna, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja osobe sa intelektualnim teškoćama i njihove porodice.

Programske aktivnosti koje sprovodi ovo udruženje su, Dnevni boravak „Prijatelji“, za osobe sa intelektualnim teškoćama preko 27 godina starosti koje su izgubile pravo boravka u državnim institucijama, realizuje se pet puta nedeljno, Inkluzivni servis“Cvrćak“, za decu do 14 godina starosti sa i bez smetnji u razvoju, realizuje se dva puta nedeljno, Omladinski klub „Krilce“, za osobe sa intelektualnim teškoćama starosti preko 15 godina, održava se tri puta nedeljno, zatim Klub roditelja i Volonterski servis.

Udruženje MNRO broji preko 200 članova, a u okviru Dnevnog boravka koji je noseći sektor Udruženja i koji je podržan od Ministarstva za rad, zapošnjavanje, boračka i socijalna pitanja, realizuju se dve radionice dnevno sa 20 korisnika koji svakodnevo dolaze i prate program. U skladu sa ukazanim prilikama organizuju se izleti, kampovi osamostaljivanja, odlasci u bioskop, pozorište i druge manifestacije u gradu.

Saradnju sa Skupštinom Grada Novog Sada, GU za dečiju i socijalnu zaštitu, ŠOSO „Milan Petrović“, Domom zdravlja, AIESEC i JCI organizacijama, Ministarstvom rada i socijalne politike, sa pokrajinskim i republičkim savezom udruženja MNRO i Crvenim krstom Novog Sada, ovo Udruženje sprovodi od svog nastanka.