Članice i članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP “Informatika” Novi Sad za 2017. godinu.

Savet je usvojio i Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za period od 1. januara do 30. juna 2017.  godine, Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća “Novi Sad”, Novi Sad za 2017. godine-tekuće subvencije, za period januar-jun 2017. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća “Novi Sad”, Novi Sad za period januar-jun 2017. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća “Parking servis” Novi Sad za 2017. godinu – za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine i Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća “Put” Novi Sad za period od januara do juna 2017. godine.

Prihvaćeni predlozi i izveštaji upućeni su Skupštini Grada Novog Sada o kojima će odbornice i odbornici raspravljati na narednoj sednici.