Чланице и чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП “Информатика” Нови Сад за 2017. годину.

Савет је усвојио и Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за период од 1. јануара до 30. јуна 2017.  године, Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад за 2017. године-текуће субвенције, за период јануар-јун 2017. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад за период јануар-јун 2017. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Нови Сад за 2017. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2017. године и Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Пут” Нови Сад за период од јануара до јуна 2017. године.

Прихваћени предлози и извештаји упућени су Скупштини Града Новог Сада о којима ће одборнице и одборници расправљати на наредној седници.