Na današnjoj sednici članice i članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama imali su priliku da od Snežane Nikolić, koordinatorke za osnovno obrazovanje škole „Milan Petrović“ čuju najosnovnije podatke o Gradskoj organizaciji slepih Novi Sad, povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana belog štapa. Ova organizacija obuhvata i deluje na teritoriji devet opština i to: Novi Sad, Sremski Karlovci, Bečej, Beočin, Bački Petrovac, Titel, Temerin, Srbobran i Žabalj. Osnovana je 1950. godine kao dobrovoljna, interesna, samostalna, socijalno-humanitarna i vanstranačka organizacija koja okuplja slepa i slabovida lica radi organizovanog ostvarivanja njihovih zajedničkih interesa i društvenih potreba. Broji ukupno oko 550 članova, od kojih su 90% slepa, a 10% slabovida lica.

Prema rečima Snežane Nikolić, najznačajniji zadatak Organizacije je svestrana zaštita i afirmacija slepih ljudi, zbog čega svoj rad usmeravaju na upućivanje na školovanje i profesionalno osposobljavanje, na zapošljavanje, pružanje pomoći u postupku ostvarivanja zakonskih prava, informisanje javnosti o aktivnostima slepih.

U svom izlaganju osvrnula se i na poteškoće na koje svakodnevno nailaze slepa i slabovida lica, počev od arhitektonskih barijera, nedostatka staza za slepe, kao i njihovu nefunkcionalnost, ali i na često nerazumevanje i nepažnju ostalih sugrađana. Takođe je istakla i pozitivne primere i veoma uspešnu saradnju sa Gradskom upravom za zdravstvenu zaštitu uz čiju je pomoć i podršku omogućeno da se deci u najranijem uzrastu, već od preve godine života, pruži neophodna zdravstvena nega za poboljšanje stanja vida.

Govorila je i o značaju postojanja zvučnih semafora, ali i o humanom gestu Galerije Pavla Beljanskog koja je omogućila da i osobama sa oštećenim vidom bude dostupan i pristupačan sadržaj izložbe, eksponati, skulpture i slike.

Na kraju, gospođa Nikolić se zahvalila članicama i članovima Saveta što su izrazili spremnost za saradnju i podršku i što su omogućili da se i na ovaj način skrene pažnja na probleme i potrebe slepih i slabovidih sugrađana.